Anasayfa

 

IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu


Hacettepe Üniversitesi ve Kazan Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek olan “IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu”, Kazan ilçesinde 29 Eylül-01 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.


Sempozyumun amacı, öncelikli olarak Ankara’nın Kazan ilçesinin halk kültürü başta olmak üzere bu alanda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması yoluyla alanın gelişimine katkıda bulunmaktır. Halk kültürünü bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısı ile ele almayı hedefleyen sempozyumda, teorik ve pratik yaklaşımlar çerçevesinde alanın temel ve güncel çalışma kadroları kapsamına giren gelenek, görenek, inançlar, bayramlar, törenler, kutlamalar, geleneksel sanatlar, halk mimarisi, giyim-kuşam ve süslenme, yeme-içme kültürü, halk edebiyatı, halk hekimliği, halk müziği ve oyunları gibi konulara yer verilecektir. 


IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu akademisyen, bağımsız araştırmacı, gelenek ustaları, öğrenciler ve ilgili kurum temsilcileri gibi alanla ilgi duyan ve katkı sağlamak isteyen geniş bir katılımcı kitlesine açıktır.
Sempozyum Bilim Kurulu tarafından kabul edilen bildiriler, sözlü bildiri ve poster bildiri şeklinde sunulacak olup söz konusu çalışmalar sempozyum sonrasında yayımlanacaktır.

© 2016 halkkulturu@hacettepe.edu.tr